Witamy na stronie Zakładu Mechaniki
(Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, 2000 - 2012) 


Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
ul. Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa tel.: (022) 593 5103

Zakład Mechaniki (Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych, 2000 - 2012) wywodzi się z Katedry Budownictwa Ogólnego, która została utworzona w 1947 roku. Cztery lata później Katedra otrzymała nazwę Katedry Mechaniki Budowli, by w 1954 roku przekształcić się w Katedrę Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych. Kierownikiem Katedry był w tym czasie prof. dr hab. Jerzy Mandes, który był także prorektorem SGGW.

W 1971 roku Katedra weszła w skład Instytutu Budownictwa Melioracyjnego i Rolniczego. W latach 1988 - 1992 Katedrą kierował doc. dr inż. Bogusław Serafin , zaś w latach 1992 - 1999 dr inż. Jacek Jakacki. W tym okresie, szczególnie po uruchomieniu nowego kierunku studiów „Budownictwo”, szczupły stan osobowy Katedry nie pozwalał na prowadzenie wszystkich zajęć dydaktycznych przez pracowników Katedry. Zostali wtedy zatrudnieni w Katedrze prof. dr hab. inż. Lesław Brunarski (z Instytutu Techniki Budowlanej) oraz dr hab. Wiesław Nagórko (z Uniwersytetu Warszawskiego). Oprócz nich Katedrę wspierali zatrudnieni okresowo pracownicy Instytutu Techniki Budowlanej doc. dr hab. Jan Pawlikowski, doc. dr inż. Władysław Nożyński, dr inż. Alicja Grodzicka. Od 2000 roku Katedra istnieje jako Zakład Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych. W latach 2000 - 2002 kierowała nim dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW, a w latach 2003 - 2012 prof. dr hab. Wiesław Nagórko.
W 2013 roku Zakład zmienił nazwę na Zakłd Mechaniki. Kieruje nim dr hab. Ewaryst Wierzbicki, prof. SGGW.

Tematyka badawcza Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych obejmowała następujące obszary:

·         modelowanie ośrodków niejednorodnych,

·         analiza statyczna i dynamiczna konstrukcji budowlanych,

·         badania laboratoryjne materiałów budowlanych.

 

Pracownicy Zakładu współpracowali z wieloma redakcjami czasopism naukowych i popularno – naukowych. W latach 2000 - 2012 Zakład redagował serię Civil Engineering w czasopiśmie ELECTRONIC JOURNAL OF POLISH AGRICULTURAL UNIVERSITIES (EJPAU).

Od 2002 roku Zakład organizował cyklicznie, konferencje krajowe Inżynierskie i przestrzenne aspekty kształtowania obszarów niezurbanizowanych, (21 – 22.11.2002, Warszawa – Rogów, 16 – 18.09.2004, Warszawa, 15 - 17.10.2007, Warszawa - Rogów, 18 - 20.10.2010, Warszawa). Pracownicy Zakładu Mechaniki i Konstrukcji Budowlanych od wielu lat byli współorganizatorami (w 1997 roku) oraz organizatorami (w 2005 roku) międzynarodowych polsko – ukraińskich konferencji Current problems of mechanics of nonhomogeneous media. Konferencje odbywają się co dwa lata na przemian w Polsce i na Ukrainie. W czerwcu 2014 roku planowana jest I Konferencja Aktualne problemy budownictwa.

 

W obszarze działalności dydaktycznej Zakład w znaczącym stopniu był odpowiedzialny za prowadzenie zajęć na obu wydziałowych kierunkach studiów - Budownictwie i Inżynierii Środowiska.

Wykaz prowadzonych przedmiotów obejmuje; grafikę inżynierską, mechanikę ogólną, wytrzymałość materiałów, mechanikę budowli, teorię sprężystości, konstrukcje metalowe, konstrukcje betonowe, konstrukcje cienkościenne, teorię płyt, metody komputerowe, komputerowe projektowanie konstrukcji. Pracownicy Zakładu do większości tych przedmiotów opracowali programy wykładów i ćwiczeń.

Do góry