Sympozja i konferencje

 

2014

 

Warszawa,
26 – 27 czerwca

I Konferencja „Aktualne problemy budownictwa"
i Sesja Jubileuszowa z okazji 45 - lecia pracy zawodowej prof. Wiesława Nagórki

2010

 

Warszawa,
18 – 20 października

IV Konferencja „Inżynierskie i przestrzenne aspekty zabudowy obszarów niezurbanizowanych”

2007

 

Warszawa - Rogów,
15 – 17 października

III Konferencja „Inżynierskie i przestrzenne aspekty zabudowy obszarów niezurbanizowanych”

2005

 

Warszawa,
6 – 11 września

VI Polsko – Ukraińska Konferencja „Current Problems of Mechanics of Nonhomogeneous Media”

2004

 

Warszawa,
16 – 18 września

II Konferencja „Inżynierskie i przestrzenne aspekty zabudowy obszarów niezurbanizowanych”

2002

 

Warszawa - Rogów,
21 – 22 listopada

I Konferencja „Inżynierskie i przestrzenne aspekty zabudowy obszarów niezurbanizowanych”

1997

 

Warszawa,
6 – 11 września

 

II Polsko – Ukraińska Konferencja „Current Problems of Mechanics of Nonhomogeneous Media”


Do góry