I Konferencja Aktualne Problemy Budownictwa
i
Sesja Jubileuszowa z okazji 45 - lecia pracy zawodowej prof. Wiesława Nagórki
Warszawa, 26 - 27 czerwca 2014


Treść strony

      Miejsce Konferencji: adres, mapka
      Komunikat 1
      Wzór streszczenia
      Formularz rejestracyjny
      Program konferencji (dostępny w terminie późniejszym)
      Komitet Naukowy i Organizacyjny


Miejsce Konferencji

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

tel. 022 593 5101, 022 593 5102, tel./fax. 022 593 5103,

mail: zmkb@sggw.pl


Komunikat 1

     Pobierz plik: (pdf), (docx).


Wzór streszczenia

     Pobierz plik: (pdf), (docx).


Formularz rejestracyjny

     Pobierz plik
     Formularz rejestracyjny uczestnika (w formacie .pdf), Plik należy otworzyć w programie Adobe Reader. Zawiera on edytowalne pola, które prosimy wypełnić i następnie nową, zapisaną wersję pliku, przesłać na adres zmkb@sgggw.pl


Program Konferencji

     Pobierz plik


Mapka(źródło: Google Earth)


Komitet Naukowy

Grzegorz Jemielita – przewodniczący Komitetu

SGGW

Norbert Dąbkowski – sekretarz Komitetu

SGGW

Lesław Brunarski

Instytut Techniki Budowlanej

Wiesław Buczkowski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Eugeniusz Dembicki

Polski Komitet Geotechniki

Kazimierz Flaga

Politechnika Krakowska

Kazimierz Garbulewski

SGGW

Andrzej Garstecki

Politechnika Poznańska

Wojciech Gilewski

SGGW

Marian Giżejowski

Politechnika Warszawska

Jerzy Jeznach

SGGW

Jarosław Jędrysiak

Politechnika Łódzka

Janusz Kawecki

Politechnika Krakowska

Michał Knauff

SGGW

Piotr Konderla

Politechnika Wrocławska

Eugeniusz Koda

SGGW

Zbigniew Lechowicz

SGGW

Andrzej Łapko

Politechnika Białostocka

Stanisław J. Matysiak

Uniwersytet Warszawski

Bohdan Michalak

Politechnika Łódzka

Wiesław Nagórko

SGGW

Adam Podhorecki

Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy w Bydgoszczy

Jerzy Sobota

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Alojzy Szymański

SGGW

Jan Ślusarek

Politechnika Śląska

Monika Wągrowska

SGGW

Ewaryst Wierzbicki

SGGW

Krzysztof Wilde

Politechnika Gdańska

Czesław Woźniak

Wojciech Żółtowski

SGGW


Komitet Organizacyjny

                          Monika Wągrowska - przewodnicząca
                          Olga Szlachetka – sekretarz
                          Vazgen Bagdasaryan
                          Marek Chalecki
                          Bożena Dohojda
                          Jacek Jaworski
                          Marzena Lendo-Siwicka
                          Anna Wiącek
                          Joanna Witkowska-Dobrev

Do góry