Pracownia Procesów Fizycznych w Budownictwie


Badanina prowadzone w Pracowni obejmują zagadnienia przepływu ciepła i wilgoci w materiałach niejednorodnych takich jak kompozyty, laminaty, materiały zbrojone, izolacyjne oraz ośrodki porowate. Badania są wykorzystywane zarówno do weryfikacji nowych, opracowanych w Zakadzie modeli teoretycznych jak i stosowane do rozwiązań praktycznych wspomagających projektowanie budynków mieszkalnych i gospodarczych. Działalność Pracowni w istotny sposób wzbogaca metody kształcenia studentów i doktorantów Wydziału. Planujemy rozwinięcie współpracy naukowej z innymi ośrodkami akademickimi oraz badawczymi w kraju i Unii Europejskiej. W obszarze działań Pracowni znajduje się także organizowanie seminariów, szkoleń i wystaw.

Tematyka prac badawczych


Obecne prace badawcze w Pracowni koncentrują się na zagadnieniach przewodnictwa cieplnego oraz sprzężenia cieplno-wilgotnościowego w przegrodach budowlanych o złożonej strukturze niejednorodnej zarówno w skali mikro jak i makro. Są to:
• badanie procesów cieplnych (przewodnictwo cieplne, poznanie rzeczywistego rozkładu temperatur w przegrodach, osłona termiczna budynków, wykrywanie mostków termicznych i uprzywilejowanych dróg przepływu ciepła, mrozoodporność elementów konstrukcyjnych),
• badanie zjawisk wilgotnościowych w komponentach budowlanych (rozpoznawanie struktury materiałów, modelowanie niejednorodności materiałów, poszukiwanie nowych sposobów regulowania wilgotności naturalnej, kondensacja wilgoci, kształtowanie punktu rosy),
• badanie sprzężenia zjawisk cieplno-wilgotnościowych w przegrodach budowlanych (badania mikroklimatu w budynkach i jego kształtowanie, odtwarzanie procesów cieplno-wilgotnościowych w warunkach laboratoryjnych, opracowywanie modeli opisujących przebieg tych procesów, weryfikacja doświadczalna rozwiązań teoretycznych).

Wyposażenie pracowni

Kamera termowizyjna

Komora do badania mrozoodporności betonuUrządzenie do badania wodoszczelności betonuUrządzenie do badania przewodności cieplnejPiknometr quasi-cieczowyPorozymetr gazowy
Do góry