Pracownicy

Kierownik Zakładu
prof. dr hab. Wiesław Nagórko
tel.: 022 593 5120
e-mail: wieslaw_nagorko@sggw.pl
http://wieslaw_nagorko.users.sggw.pl
W. Nagórko
Nauczyciele akademiccy
prof. dr hab. inż. Wiesław Buczkowski
tel.: 022 593 5117
e-mail: wieslaw_buczkowski@sggw.pl
dr inż. Marek Chalecki
tel.: 022 593 5123
e-mail: marekchalecki@wp.pl
dr inż. Norbert Dąbkowski
tel.: 022 593 51121
e-mail: norbert_dabkowski@sggw.pl
dr inż. Marek Dohojda
tel.: 022 593 51104
e-mail: marek_dohojda@sggw.pl
dr hab. inż. Wojciech Gilewski, prof. SGGW
tel.: 022 593 5101
e-mail: w.gilewski@onet.eu
dr inż. Jacek Jaworski
tel.: 022 593 5109
e-mail: jacek_jaworski@sggw.pl
prof. dr hab. inż. Grzegorz Jemielita
tel.: 022 593 5101
e-mail: g.jemielita@il.pw.edu.pl
prof.dr hab. inż. Michał Knauff
tel.: 022 593 5101
e-mail: m.knauff@il.pw.edu.pl
dr inż. Wiesław Ptach
tel.: 022 593 5113
e-mail: wieslaw_ptach@sggw.pl
Wiesław Ptach dr inż. Mariusz Sobolewski
tel.: 022 593 5108
e-mail: mariusz_sobolewski@sggw.pl
dr inż. Jarosław Szulc
tel.: 022 593 5125
e-mail: jaroslaw_szulc@sggw.pl
Joanna Witkowska dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
tel.: 022 593 5111
e-mail: monika_wagrowska@sggw.pl
dr hab. Ewaryst Wierzbicki, prof. SGGW
tel.: 022 593 5101
e-mail: ewaryst_wierzbicki@sggw.pl
mgr inż. Joanna Witkowska
tel.: 022 593 5105
e-mail: asiaw@tlen.pl
W. Nagórko
prof. dr hab. inż. Wojciech Żółtowski
tel.: 022 593 5115
e-mail: zmkb@sggw.pl
W. Nagórko
Doktoranci
dr inż. Marcin Piwowarski
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 8.06.2006
Temat: Przewodnictwo cieplne w ośrodkach periodycznie wieloskładnikowych
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Nagórko
e-mail: zmkb@sggw.pl
dr inż. Jarosław Zieliński
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 30.03.2007
Temat: Modelowanie warstwowe niejednorodnych płyt sprężystych
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Nagórko
e-mail: zmkb@sggw.pl

dr inż. Tomasz Jurczak
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 19.12.2011
Temat: Modelowanie nieasymtotyczne przewodzenia ciepła w materiałach periodycznie niejednorodnych
Promotor: prof. dr hab. Wiesław Nagórko
e-mail: tomek.j@plusnet.pl
ph1
mgr inż. Katarzyna Jeleniewicz
Temat: Analiza dynamiczna materiałów wzmocnionych siatkami prętów

Promotor: prof. dr hab. Wiesław Nagórko
tel.: 022 593 5125
e-mail: k.jeleniewicz@tlen.pl
ph1

dr inż. Olga Szlachetka
Publiczna obrona rozprawy doktorskiej 16.12.2012
Temat:

Promotor: dr hab. Monika Wągrowska, prof. SGGW
tel.: 022 593 5108
e-mail: olga_szlachetka@wp.pl
ph1

Do góry