Seminarium Aktualne problemy mechaniki i konstrukcji budowlanych


Seminarium w roku 2009/2010

Seminarium w roku 2010/2011

Seminarium w roku 2011/2012

Seminarium w roku 2012/2013

Seminarium w roku 2013/2014


Seminarium w roku 2014/2015


Uprzejmie zapraszamy na seminarium, na którym mgr Dorota Kula, w dniu 9 czerwca 2015 roku, (wtorek), o godz. 10.15, w sali 220, na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW, wygłosi referat:

Tytuł zostanie podany

Prowadzący: Wojciech Gilewski, Monika Wągrowska, Ewaryst WierzbickiSeminaria, które się odbyły


26.05.2015

mgr inż. Bartłomiej Bursa, dr inż. Marek Chalecki, prof. dr hab. Eugeniusz Koda, mgr inż. Tomasz Pasik,

Analiza podpartej ściany szczelinowej, zagłębionej w podłożu

19.05.2015

mgr inż. Vazgen Bagdasaryan,

O metodzie uśredniania tolerancyjnego (na podstawie pracy J. Jędrysiaka "On the tolerance modelling of thermoelasticity problems for transversally graded laminates")

05.05.2015

prof. dr hab. Wiesław Grzesikiewicz, prof. dr hab. Artur Zbiciak, (Politechnika Warszawska),

Symulacja ruchu układu mechanicznego ze zderzeniami

28.04.2015

prof. dr hab. Włodzimierz Bielski, (Instytut Geofizyki PAN), dr Piotr Kowalczyk, (Uniwersytet Warszawski)

Homogenizacja, laminaty i struktury łaciate. Własności efektywne

21.04.2015

prof. Wiesław Nagórko,

O modelowaniu i homogenizacji w mechanice, cz. II

14.04.2015

prof. Grzegorz Jemielita,

O naprężeniach i coś więcej

24.03.2015

mgr Dorota Kula, prof. dr hab. Ewaryst Wierzbicki,

O różnych spojrzeniach na hipotezę micro-macro w homogenizacji

10.03.2015

mgr inż. Vazgen Bagdasaryan,

Termosprężystość ciał wieloskładnikowych o funkcyjnej gradacji własności fizycznych

20.01.2015

prof. Wiesław Nagórko,

O modelowaniu i homogenizacji w mechanice, cz. I

13.01.2015

prof. Grzegorz Jemielita,

Średnia harmoniczna w mechanice

10.12.2014

mgr inż. Katarzyna Jeleniewicz,

Drgania konstrukcji sprężystych wzmocnionych prętami, (autoreferat rozprawy doktorskiej)

mgr inż. Joanna Witkowska-Dobrev,

Techniczne stałe sprężystości (autoreferat rozprawy doktorskiej)

02.12.2014

dr inż. Adam Adamowicz, (Politechnika Białostocka)

Przestrzenny model obliczeniowy MES do wyznaczania naprężeń termicznych w tarczy hamulcowej

25.11.2014

prof. dr hab. inż. Wojciech Gilewski,

Techniczne stałe sprężystości w materiałach anizotropowych

18.11.2014

dr inż. Jacek Jaworski, dr inż. Olga Szlachetka,

Drgania własne prętów o zmiennym przekroju poprzecznym

04.11.2014

dr inż. Adam Adamowicz, (Politechnika Białostocka)

Analiza osiowosymetrycznego rozkładu naprężeń termicznych w tarczy hamulcowej

28.10.2014

dr inż. Marek Chalecki, prof. Grzegorz Jemielita,

Drgania własne mikroniejednorodnego pasma płytowego

21.10.2014

mgr inż. Joanna Witkowska-Dobrev,

Zastosowanie modelowania tolerancyjnego do projektowania i analizy efektu warstwy brzegowej w sprężystych przegrodach warstwowych

07.10.2014

mgr inż. Katarzyna Jeleniewicz,

Drgania konstrukcji sprężystych wzmocnionych prętami